Årsmøte 2017

Årsmøtet ble avholdt lørdag 7.oktober 2017 på Mårråkstuggu.

Styret  2017/2018 består av:
Asbjørn Forslund – leder
Elin Kolden – sekretær
Jan André Almåsbakk – kasserer (ny)
Grete Sagen – styremedlem
Noralf Størseth – styremedlem  (ny)
Anne B. Smiseth – varamedlem
Hans Michael Waaler – varamedlem

Revisorer: Håvard Størseth og Gunbjørn Buan
Fiskekomité: Fridtjof Einang, Arnt-Erik Teigen og Geir Børre Breivik
Trimkomité: Leif Almåsvold,  Thomas Fossen og Karstein Sandvik
Skiltkomité: Arve Børstad og Kåre Steinar Fordal

Koiekomité:
Kirkebyfjellet: Alf Sørmo
Sulsjøløypa: Gunnar Nicolausson
Litjfunnsjøen: Alf Peder Fossen

 

 

Velkommen til Funnsjø Feren Hytteeierlag!

FFH informerer på denne nettsida samt på vår offentlige gruppe på Facebook.

Om Funnsjø Feren Hytteeierlag- hva gjør vi?

 • FFH sørger for at skiløyper og turstier er i god stand både sommer og vinter. Gjennom et samarbeid mellom kommunen, idrettslagene, de andre hytteforeningene og Maskintråkk AS prepareres skiløyper fra den første snøen kommer og til langt utpå våren. FFH sørger bl.a. for å
  • Stake, merke, skilte og vedlikeholde løypenettet rundt Funnsjøen og Feren.
  • Kjøre opp mateløyper fra Osbakken, Langsvassbekken, Pålsvika, Finskebukta, Veltet, Spakvika, Langsåvolden, Vargmyrfeltet og Nøstmoen.
  • Opparbeide ny trasé fra Ferslia til Sulåmoen. Med denne nye traséen er det mulig å gå i oppkjørte løyper fra Sulåmoen til Kirkebyfjellet dersom snøforholdene tillater det.
  • Yte et tilskudd på kr. 100,- pr. medlem til Maskintråkk AS.
  • Utarbeide og distribuere løypekart til foreningens medlemmer og til besøkende i foreningens koier.
 • FFH ivaretar medlemmenes interesser overfor Meråker kommune, Meraker Brug, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. FFH er bl.a. høringsinstans i forbindelse med utarbeidelse av nye reguleringsplaner og naustplaner.
 • FFH har satt opp og vedlikeholder vindskydd ved Kjølåa, Litjfunnsjøen og Finnkoia. Vindskyddene er populære turmål både sommer og vinter.
 • FFH sørger for brøyting ned til vannposten på pumpestasjonen som står nede ved stranda nedenfor Spakvikafeltet. Her kan alle hytteeiere hente friskt vann.
 • FFH har satt opp og vedlikeholder informasjonstavler. Alle kan omadressere og få levert post til vår felles postkasse på Osbakken. Post blir levert hit tre dager i uken.
 • FFH har etablert et båtutsett på Funnsjøen som kan benyttes fritt.
 • FFH drifter både Facebooksider og en hjemmeside (ffhytteeierlag.no) hvor alle medlemmer kan få tilgang til relevante dokumenter og bli fortløpende oppdatert på saker som har felles interesse. Her er det også mulig å komme med innspill til styret.

 Ønsker du å bli medlem av Funnsjø Feren Hytteeierlag?

Du kan raskt og enkelt melde deg som medlem ved å sende oss en epost fra menyvalget
«Kontakt oss»  eller klikk her. For tiden er medlemskontingenten kr 400,- per år, og kr 100,- av dette beløpet betales videre til Maskintråkk AS for løypepreparering av skiløypene i vårt område.

Velkommen som medlem!

FFH har en egen side på Facebook, bli «venn» med oss ved å klikke på «liker»  i feltet til venstre.

Link til gruppen finner du ved å klikke her>>>>>>>