Med bakgrunn i spørsmål fra enkeltpersoner rundt vårt referat fra møte med Meraker Brug ønsker styret å presisere noen punkter

 • Det var kun et fåtall som tok kontakt med oss når de mottok brevet fra MB
 • Henvendelsene gjaldt i all hovedsak misforståelser rundt verdifastsettelsen.
 • Styret hadde kun en kopi av en festekontrakt fra 1997 å forholde seg til.

I denne kontrakten er det mulig å øke festeavgiften på to måter

 • enten iflg konsumprisindeksen
 • Eller som følge av økt tomteverdi.
 • Styret har vært i kontakt med advokat gjennom Hytteeierforbundet og denne rådet oss til å ta kontakt med MB ad grunnlaget for reguleringen. Dette ble diskutert med MB på møte 22.08, MB påberoper seg økt tomteverdi og øker festeavgiften ut fra det (2% av tomteverdien) Her konkluderer advokaten med at det kan synes som om vilkåret er oppfylt.
 • FFH må evt. hyre inn advokathjelp for videre assistanse, bistand fra advokat gjennom hytteeierforbundet er svært begrenset og er nå oppbrukt.
 • Vi forstår det slik etter å ha lest gjennom innlegg på Facebook at det noen kanskje har andre typer kontrakter og foreslår derfor at disse tar kontakt med MB på egen hånd for å få fastslått om dette kan medføre andre konklusjoner.
 • Ved eventuell tvil om verdivurderingen som legges til grunn fra MB sin side, så anbefales det at disse tar kontakt med en megler og ber om en særskilt verdivurdering
 • Vi minner om at alle som gjør en jobb for FFH i komiteer, løypekjøring og styre er innvalgt som frivillig, og ikke innehar kompetanse som kreves for mere innfløkte saker.

 

Referat fra møte mellom Meraker Brug (MB) og Funnsjø Feren Hytteeierlag (FFH) 22.03.19

Tilstede Per Hembre og Rune Langøy fra Meraker Brug og Asbjørn G.Forslund fra FFH

Bakgrunn for møte er brev av 06.03.19 fra MB til festere av nausttomt ved Feren og Funnsjøen. FFH tok kontakt med Meraker Brug og etterlyste informasjon rundt dette i forkant.  FFH sendte så en mail til MB med ønske om å få innsyn i grunnlag for fastsetting av takst og vi ba også om at fristen for tinglysing ble utsatt til 30.04.19.

Dette resulterte da at styret i FFH ble invitert til møte med MB.

Her ble følgende diskutert

 • Hvorfor denne økningen nå?

Det er få naust-tomter i området. Fylkesmannen og kommunen ønsker ikke flere pga allemannsretten

 • Det selges naust i området med svært god fortjeneste:

Dette er selvsagt prisdrivende og denne prisøkningen ønsker MB å være en del av.

 • Megler-vurdering:

Meglerne som er brukt har god kjennskap til området gjennom salg av hytter.  MB mener at taksten er riktig pr i dag. Festegebyret er 2 % av verditaksten, dette mener MB er en forsiktig avkastning fra deres side. MB fastholder den satte takst og pris for regulering av festeavgift og tomteverdi.

MB hevder at prisen for tinglysning er en god pris som ikke kan garanteres i fremtiden. Ønske om å få dette gjort nå er noe hver enkelt må ta stilling til selv.

Vi må dessverre si at det eneste vi fikk gjennomslag for er at den berammede fristen for innsending av Akseptformularet ble forlenget til 05.04.19

 

 

Medlemsinformasjon FFH – Medlemsfordeler og medlemskort

Som orientert om på årsmøtet i oktober, har FFH gjennom 2018 arbeidet fram rabattavtaler og fordeler for medlemmene i FFH. Pr. i dag har vi avtaler med MX-Sport Meråker, Meråker Bil og Fritid, Autoline, Meråker Alpinsenter og Rørteknikk Stjørdal.

I linken nedenfor vil du se hvilke rabattavtaler og fordeler medlemmene i FFH har pr dags dato:

https://ffhytteeierlag.no/medlemsfordeler/

Det vil nå bli utstedt medlemskort (Gnist-kort) til medlemmer via app og nettleser. Medlemskortet vil automatisk bli tilgjengelig når kontingent er betalt. Gyldig medlemskort i forbindelse med nyttiggjørelse av medlemsfordeler er et krav fra de vi har samarbeidsavtaler med.

Mer info om medlemskort og hvordan det ser ut, finner du i linken nedenfor:

https://ffhytteeierlag.no/medlemskort-gnist/

Medlemskontingent for 2018/2019 vil nå bli sendt ut i uke 45 med tanke på at medlemskort skal kunne bli tilgjengelig og at våre medlemmer kan benytte seg av avtalte medlemsfordeler.

Vennlig hilsen

Styret i FFH, 1. november 2018

 

Velkommen til Funnsjø Feren Hytteeierlag!

FFH informerer på denne nettsida samt på vår offentlige gruppe på Facebook.

Om Funnsjø Feren Hytteeierlag- hva gjør vi?

 • FFH sørger for at skiløyper og turstier er i god stand både sommer og vinter. Gjennom et samarbeid mellom kommunen, idrettslagene, de andre hytteforeningene og Maskintråkk AS prepareres skiløyper fra den første snøen kommer og til langt utpå våren. FFH sørger bl.a. for å
  • Stake, merke, skilte og vedlikeholde løypenettet rundt Funnsjøen og Feren.
  • Kjøre opp mateløyper fra Osbakken, Langsvassbekken, Pålsvika, Finskebukta, Veltet, Spakvika, Langsåvolden, Vargmyrfeltet og Nøstmoen.
  • Opparbeide ny trasé fra Ferslia til Sulåmoen. Med denne nye traséen er det mulig å gå i oppkjørte løyper fra Sulåmoen til Kirkebyfjellet dersom snøforholdene tillater det.
  • Yte et tilskudd på kr. 150,- pr. medlem til Maskintråkk AS.
  • Utarbeide og distribuere løypekart til foreningens medlemmer og til besøkende i foreningens koier.
 • FFH ivaretar medlemmenes interesser overfor Meråker kommune, Meraker Brug, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. FFH er bl.a. høringsinstans i forbindelse med utarbeidelse av nye reguleringsplaner og naustplaner.
 • FFH har satt opp og vedlikeholder vindskydd ved Kjølåa, Litjfunnsjøen og Finnkoia. Vindskyddene er populære turmål både sommer og vinter.
 • FFH sørger for brøyting ned til vannposten på pumpestasjonen som står nede ved stranda nedenfor Spakvikafeltet. Her kan alle hytteeiere hente friskt vann.
 • FFH har satt opp og vedlikeholder informasjonstavler. Alle kan omadressere og få levert post til vår felles postkasse på Osbakken. Post blir levert hit tre dager i uken.
 • FFH har etablert et båtutsett på Funnsjøen som kan benyttes fritt.
 • FFH drifter både Facebooksider og en hjemmeside (ffhytteeierlag.no) hvor alle medlemmer kan få tilgang til relevante dokumenter og bli fortløpende oppdatert på saker som har felles interesse. Her er det også mulig å komme med innspill til styret.

 Ønsker du å bli medlem av Funnsjø Feren Hytteeierlag?

Du kan raskt og enkelt melde deg som medlem ved å sende oss en epost fra menyvalget
«Kontakt oss»  eller klikk her. For tiden er medlemskontingenten kr 400,- per år, og kr 150,- av dette beløpet betales videre til Maskintråkk AS for løypepreparering av skiløypene i vårt område.

Velkommen som medlem!

FFH har en egen side på Facebook, bli «venn» med oss ved å klikke på «liker»  i feltet til venstre.

Link til gruppen finner du ved å klikke her>>>>>>>